Keanggotaan

BIODATA PESERTA
BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :MIRSAJI IRJAN
ALAMAT                                              : BENTENG. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         : BENTENG, 30 DESEMBER 1991
NO HP                                                   : 081 997734 922
E_mail                                                   : Tony_lelehhh@ymail.com
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
a.       SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
b.      SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
c.       SMA/SEDERAJAT              : SMA MUHAMADIYAH MASBAGIK
d.      PERGURUAN TINGGI     : IKIP  MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­FPOK
ü  SEMESTER                   : ­V
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :


BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  : SRI HANDAYATI
ALAMAT                                              : BOROK LELET. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :BOROK LELET 31 DESEMBER 1991
NO HP                                                   : 081 918 232 909
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
e.      SD                                           : ­SD 02 LD. NANGKA
f.        SMP                                       : MTS. TOHIR YASIN. LD. NANGKA
g.       SMA/SEDERAJAT              : SMA NW MATARAM
h.      PERGURUAN TINGGI     : STIKES YARSI  MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­KEPERAWATAN
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :BQ. LILIS LISANTINI
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :KAPITAN, 20 SEPTEMBER 1990
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
i.         SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
j.        SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
k.       SMA/SEDERAJAT              : MA TOHIR YASIN, LD. NANGKA
l.         PERGURUAN TINGGI     : STKIP HAMZANWADI SELONG
ü  JURUSAN                     : ­PGSD
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :LALU SAMSUL HADI
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD, NAGKA UTARA
TTL                                                         : OTAK PANCOR, 23 MEI 1990
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
m.    SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
n.      SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
o.      SMA/SEDERAJAT              :
p.      PERGURUAN TINGGI     : STKIP HAMZANWADI SELONG
ü  JURUSAN                     : ­EKONOMI
ü  SEMESTER                   : ­VII
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  : LALU SUKARDI
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :MONTONG JARAK,12 MEI 1993
NO HP                                                   : 087 863 783 983
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
q.      SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
r.        SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
s.       SMA/SEDERAJAT              : MA. THOHIR YASIN
t.        PERGURUAN TINGGI     : STKIP HAMZANWADI SELONG
ü  JURUSAN                     : ­EKONOMI
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :AGUS PURNAWARMAN
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :OTAK PANCOR, 15 AGUSTUS 1989
NO HP                                                   : 081 907 900 886
E_mail                                                   :
Facebook                                            :GOES ARMAN
PENDIDIKAN
u.      SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
v.       SMP                                       : MTS. DASAN MALANG
w.     SMA/SEDERAJAT              : SMAN 1 SIKUR
x.       PERGURUAN TINGGI     : IKIFP MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­BK
ü  SEMESTER                   : ­V
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­BEM FIP. HMJ. FPM
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
                              NIM  :09 121013

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :ERNA YULIANA
ALAMAT                                              : BUNUT PEPET. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         : LD. NANGKA 13 OKTOBER 1991
NO HP                                                   : 087 763 203 505
E_mail                                                   : yuliana.erna@yahoo.co.id
Facebook                                            :enow uyuzz
PENDIDIKAN
y.       SD                                           : ­SD 06 LD. NANGKA
z.       SMP                                       : SMP 03 SIKUR
aa.   SMA/SEDERAJAT              : SMAN 1 SIKUR
bb.  PERGURUAN TINGGI     :
ü  JURUSAN                     : ­D3 KEBIDANAN
ü  SEMESTER                   : ­I
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  : NILMIATI
ALAMAT                                              : MONTONG SUBE. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :LD. NANGKA 10 OKTOBER 1992
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
cc.    SD                                           :
dd.  SMP                                       :
ee.  SMA/SEDERAJAT              :
ff.     PERGURUAN TINGGI     : UNW MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­D3 KEBIDANAN
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  : MAYADI
ALAMAT                                              :  OTAK PANCOR. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :OTA PANCOR, 15 JULI 1989
NO HP                                                   : 081 973 374 955
E_mail                                                   : ady_mayadi@yahoo.com
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
gg.   SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
hh.  SMP                                       : MTS.THOHIR YASIN. LD. NANGKA
ii.       SMA/SEDERAJAT              : SMAN 1 SIKUR
jj.      PERGURUAN TINGGI     : STIA MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­ADMINISTRASI NEGARA
ü  SEMESTER                   : ­I
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :RATMI ZURAIDA
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :LD. NANGKA 1 FEBRUARI 1993
NO HP                                                   : 081 997 931 895
E_mail                                                   : zuraida_ratmi@yahoo.com
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
Ø  SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
Ø  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
Ø  SMA/SEDERAJAT              : SMAN 1 SIKUR
kk.   PERGURUAN TINGGI     : STIKES HAMZAR  MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­D3 REKAM MEDIK
ü  SEMESTER                   : ­I
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  : BAIQ ZULKIAH
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :OTAK PANCOR,05 MARET 1993
NO HP                                                   : 081 918 318 976
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
Ø  SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
Ø  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
Ø  SMA/SEDERAJAT              : MA. THOHIR YASIN
Ø  PERGURUAN TINGGI     : IAIN  MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­EKONOMI ISLAM
ü  SEMESTER                   : ­I
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :ALWAN WIRAHADI
ALAMAT                                              : BOROK LELET. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :
NO HP                                                   :081 907 918 467
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
ll.       SD                                           : ­SD 02 LD. NANGKA
mm.                      SMP                                       : MTS. THOHIR YASIN
nn.  SMA/SEDERAJAT              : MA. THOHIR YASIN
oo.  PERGURUAN TINGGI     : STIKES YARSI  MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­D3 KEPERAWATAN
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  : RIKA RAHIM
ALAMAT                                              : BOROK LELET. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         :BOROK LELE, 21JULI 1992
NO HP                                                   : 081 918 196 878
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
pp.  SD                                           : ­SD 02 LD. NANGKA
qq.  SMP                                       : SMP 03 SIKUR
rr.     SMA/SEDERAJAT              : SMAN 1 SIKUR
ss.    PERGURUAN TINGGI     : UNW MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­D3 KEBIDANAN
ü  SEMESTER                   : ­I
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :BQ. SUCI WARTIAH
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD. NANGKA UTARA
TTL                                                         : OTAK PANCOR, 23AGUSTUS 1991
NO HP                                                   : 081 997 815 222
E_mail                                                   : soeci91@yahoo.com
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
Ø  SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
Ø  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
Ø  SMA/SEDERAJAT              : MA. THOHIR YASIN
Ø  PERGURUAN TINGGI     : STKIP HAMZANWADI SELONG
ü  JURUSAN                     : ­PGSD
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :BQ. SUPRAPTI
ALAMAT                                              : OTAK PANCOR. LD.NANGKA UTARA
TTL                                                         :OTAK PANCOR 15 FEBRUARI 1991
NO HP                                                   : 081 997989 731
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
tt.     SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
uu.  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
vv.   SMA/SEDERAJAT              : MA. THOHI YASIN, LD. NANGKA
ww.                       PERGURUAN TINGGI     : STKIPHAMZANWADI SELONG
ü  JURUSAN                     : ­EKONOMI
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­LEMBAGA DAKWAH KAMPUS (LDK )
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
xx.   SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
yy.   SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
zz.    SMA/SEDERAJAT              :
aaa.                        PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
bbb.                      SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
ccc. SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
ddd.                      SMA/SEDERAJAT              :
eee.                      PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
fff.   SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
ggg.                        SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
hhh.                      SMA/SEDERAJAT              :
iii.      PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
jjj.    SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
kkk.                        SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
lll.      SMA/SEDERAJAT              :
mmm.                PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
nnn.                      SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
ooo.                      SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
ppp.                      SMA/SEDERAJAT              :
qqq.                      PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
rrr.   SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
sss. SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
ttt.   SMA/SEDERAJAT              :
uuu.                      PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
vvv.                        SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
www.                  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
xxx.                        SMA/SEDERAJAT              :
yyy.                        PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
zzz. SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
aaaa.                    SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
bbbb.                  SMA/SEDERAJAT              :
cccc.                      PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
dddd.                  SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
eeee.                  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
ffff.SMA/SEDERAJAT              :
gggg.                    PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
hhhh.                  SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
iiii.    SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
jjjj.  SMA/SEDERAJAT              :
kkkk.                    PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
llll.    SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
mmmm.          SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
nnnn.                  SMA/SEDERAJAT              :
oooo.                  PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
pppp.                  SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
qqqq.                  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
rrrr.SMA/SEDERAJAT              :
ssss.                      PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
tttt.SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
uuuu.                  SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
vvvv.                    SMA/SEDERAJAT              :
wwww.            PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
xxxx.                    SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
yyyy.                    SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
zzzz.                      SMA/SEDERAJAT              :
aaaaa.                 PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
bbbbb.              SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
ccccc.                   SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
ddddd.              SMA/SEDERAJAT              :
eeeee.              PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
fffff.                      SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
ggggg.                 SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
hhhhh.              SMA/SEDERAJAT              :
iiiii.   PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
jjjjj.SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
kkkkk.                 SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
lllll.   SMA/SEDERAJAT              :
mmmmm.    PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
nnnnn.              SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
ooooo.              SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
ppppp.              SMA/SEDERAJAT              :
qqqqq.              PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
rrrrr.                      SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
sssss.                   SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
ttttt.                      SMA/SEDERAJAT              :
uuuuu.              PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
vvvvv.                 SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
wwwww.       SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
xxxxx.                 SMA/SEDERAJAT              :
yyyyy.                 PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :

BIODATA
MAHASISWA DAN PELAJAR
DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Jembatan Kembar, Otak Pancor Utara.Telp. ( 0376 ) 2926137
 

NAMA                                                  :
ALAMAT                                              :
TTL                                                         :
NO HP                                                   :
E_mail                                                   :
Facebook                                            :
PENDIDIKAN
zzzzz.                   SD                                           : ­SD 07 LD. NANGKA
aaaaaa.             SMP                                       : SMP 02 MASBAGIK
bbbbbb.          SMA/SEDERAJAT              :
cccccc.                PERGURUAN TINGGI     : UNIVERSITAS MATARAM
ü  JURUSAN                     : ­
ü  SEMESTER                   : ­III
PENGALAMAN ORGANISASI       : ­
                                                                 
                                                                 


Photo 3 x 4

 
KEAHLIAN                                           :

Lendang Nangka Utara,         Desember 2011
Mahasiswa/i /pelajar


(_________________________________)
         NIM  :